DH Benchmarking

Projekt "DH Benchmarking" został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Directorate-General for Energy and Transport) w ramach kontraktu nr NNE5/1999/20160 oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Komisja Europejska i Ministerstwo Nauki i Informatyzacji nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania systemu.

Użytkownicy

Sposób korzystania z systemu zależy od statusu użytkownika. Jeśli użytkownikiem jest członek Izby już zarejestrowany tzn. posiadający nadany wcześniej login i hasło, wówczas wejście do systemu uzyskuje on poprzez podaną na tej stronie zakładkę Zaloguj lub poprzez stronę www.dhbenchmarking.pl/igcp/

Zaloguj »

Zapraszamy

Nowi użytkownicy proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który umożliwia wgląd do części danych oraz ubieganie się o dostęp do systemu jako pełnoprawny użytkownik. Uzyskanie pełnych praw użytkownika wymaga wprowadzenia kompletu danych i poprzedzone jest sprawdzeniem jego autentyczności oraz weryfikacją poprawności danych.

Formularz zgłoszeniowy »

Do pobrania

Opis funkcjonalny systemu i zakres danych oraz wskaźników

Pobierz (PDF) »

Wykonawca

System realizowany przez IGCP

Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE
ul. Migdałowa 4 lok. 22
02-796 Warszawa
WWW: www.igcp.pl

Autor projektu informatycznego: Marcin Piątek

Polityka prywatności

 • Jakie dane przetwarzamy?
 • Kto jest administratorem Twoich danych?
 • Komu dane mogą być przekazywane?
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 • Jakimi prawami dysponujesz?
 • Więcej »

  Współpraca

  Zapraszamy do odwiedzenia:

  • IGCP - Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE - www.igcp.pl